Gucci Blondie Medium Shoulder Bag กระเป๋าอันเป็นเอกลักษณ์ของของแบรนด์

Gucci Blondie Medium Shoulder Bag กระเป๋าอันเป็นเอกลักษณ์ของของแบรนด์

Gucci Blondie Medium Shoulder Bag ได้แรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดดเด่นด้วย Interlocking G ทรงกลม แสดงความเคารพต่อมรดกของ Gucci ด้วยลวดลายโมโนแกรมอันเป็นเอกลักษณ์ทั่วทั้งชิ้นงาน

กระเป๋าใบนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Gucci’s MX ซึ่งเป็นตัวเลือกที่รวบรวมแนวคิดเสรีภาพในการแสดงออกเอาไว้ในผลงาน

ที่มา : gucci.com

ติดตามความน่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ >> Brand Name

ติดต่อเราได้ที่ >> คลิ๊ก