Brand name fashion updates
Brand Name เปิดแบรนด์ที่หลายๆท่านนั้นจะต้องรู้จัก มีติดตัวแล้วปังแน่นอน
Brand name fashion updates
Brand Name เปิดแบรนด์ที่หลายๆท่านนั้นจะต้องรู้จัก มีติดตัวแล้วปังแน่นอน

GUCCI BLONDIE กระเป๋าทรงกลมที่มีลายละเอียดหนังประณีต

GUCCI BLONDIE SMALL SHOULDER BAG

GUCCI BLONDIE กระเป๋าทรงกลมที่มีลายละเอียดหนังประณีต

GUCCI BLONDIE SMALL SHOULDER BAG Interlocking G เป็นกระเป๋าทรงกลมที่บ่งบอกถึงความเป็นไลน์ Gucci Blondie มีต้นกำเนิดมาจากคลังผลงานของแบรนด์ ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น กระเป๋าสะพายและกระเป๋าสะพายแบบเฉียงคาดตัว Gucci Blondie ใบนี้ตีความสัญลักษณ์เป็นลายละเอียดแพทช์หนังอันประณีต

ที่มา: https://www.gucci.com/

ติดตามความน่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ >> Brand Name

ติดต่อเราได้ที่ >> คลิ๊ก